Wolontariat

Hospicjum Domowe dla dorosłych

Na terenie Jeleniej Góry działa bezpłatne Hospicjum Domowe w ramach NFZ

Wolontariusz Roku 2018

Zarządzenie nr 0050.1580.2018.VII w sprawie ogłoszenia konkursu o tytuł "Wolontariusza Roku"

Wolontariusz Roku 2017

„Wolontariusz Roku”, to konkurs którego celem jest promowanie postaw prospołecznych, zaangażowania w działalność na rzecz środowiska lokalnego, rozpowszechnianie różnych form pracy wolontariackiej oraz prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy

 

Kalendarz FB