Prace nad budżetem Jeleniej Góry na 2019 rok

Trwają zaawansowane prace przy przygotowywaniu budżetu Jeleniej Góry na 2019 rok. Wprawdzie uchwalać będzie ten dokument już następny skład Rady Miejskiej, niemniej zarysy powstają w oparciu o opinie dotychczasowych radnych. Praca nad budżetem jest długa, pierwsze „przymiarki” powstają u schyłku lata poprzedzającego rok budżetowy.

- Część wydatków będzie niezmieniona, niezależnie od opinii nowych radnych – usłyszeliśmy – bo choćby sprawa wynagrodzeń nauczycieli, czy wydatki remontowe inwestycji prowadzonych już obecnie też nie zmienią się zasadniczo, bo te wysokość kwot albo wynika z ustaw, albo też dyktowana jest kosztorysami podejmowanych przedsięwzięć. Ale inne można skorygować w zależności od opinii, biorąc jednak pod uwagę możliwości miejskiego budżetu. 

 

 

Kalendarz FB