Liczba urodzeń w Jeleniej Górze

Z danych dotyczących urodzeń dzieci w Jeleniej Górze wynika, że liczba urodzeń od kilku lat jest w miarę stabilna, z lekką korektą w ostatnim roku. O ile w roku 2016 odnotowano 1.380 urodzeń, to w dalszych latach – kolejno – było ich 1.443, 1251, 1.452 a w roku 2017 – 1.546.

Nie można tych liczb odnieść wprost do „nowych jeleniogórzan”, zgodnie z regułami statystyki odnotowuje się tylko miejsce urodzenia dziecka, a nie miejsce zamieszkania (czy zameldowania) jego rodziców. Nie zawsze zresztą ojciec i matka mieszkają w tym samym mieście, więc dla pełnej szczegółowości obrazu to też stanowi pewien problem. Faktem jest natomiast, że jeleniogórzanki rodzą dzieci nie tylko w tutejszym szpitalu, bo okresowo obowiązują „mody” na wybieranie innych placówek, o których fama głosi, że mają najlepsze oddziały położnicze, albo też stosują szczególnie dogodne dla matek procedury.

Gdyby jednak obserwować trendy, to – poza wyraźnym „dołkiem” z roku 2015 można się zdobyć na optymizm demograficzny. Kolejne lata dowiodą, czy jest zasadny.

 

Kalendarz FB