III i IV edycja „ Szkoły Zimowej - Ukraina” dla studentów z Tarnopola.

W czasie dwóch tygodni lutego (5-9 lutego 2018 r. i 12-16 lutego 2018 r.) w jeleniogórskich szkołach ponownie zorganizowana została III i IV edycja „Szkoły zimowej – Ukraina”. Ideą tej Szkoły jest nauka języka polskiego przez studentów i wykładowców z dwóch uniwersytetów ukraińskich. Zajęcia organizowane były przez nauczycieli, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. „Szkoła zimowa – Ukraina” organizowana jest przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Urzędem Miasta Jelenia Góra.

W III edycji (5-9 lutego 2018 r.) udział wzięło 26 osób (w tym 23 studentów i 3 wykładowców) z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Iwana Puluja (Ukraina). Natomiast w IV edycji (12-16 lutego 2018 r.) udział wzięło 5 osób (w tym 4 studentów i 1 wykładowca) z Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego (Ukraina).

W obu edycjach aktywnie brało udział siedem jeleniogórskich szkół  (Zespół Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze, II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida, Zespół Szkół Przyrodniczo-Usługowych, Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 im. Stanisława Staszica w Jeleniej Górze, Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych im. Unii Europejskiej w Jeleniej Górze oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Jeleniej Górze) oraz dwudziestu trzech nauczycieli. Nauczyciele wymienionych wyżej szkół zaproponowali i nieodpłatnie zrealizowali szereg nieodpłatnych tematycznych zajęć na bazie wyposażenia swoich placówek.

Całość  kosztów uczestnictwa pochodziło z funduszy własnych studentów i wykładowców z Ukrainy.

Uroczyste spotkanie podsumowujące obie edycje tegorocznych zajęć odbywających się w ramach „Szkoły Zimowej – Ukraina 2018” odbyło się w Sali Rajców jeleniogórskiego ratusza 28 lutego 2018 r. Wręczono wówczas certyfikaty uczestnictwa i podziękowania nauczycielom i dyrektorom szkół oraz wszystkim uczestnikom wspierającym zajęcia dla tarnopolskich studentów.

Galeria: 

Grupa:

 

Kalendarz FB