Aktualności

Zostaną włączone Syreny Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania.

Informujemy, że w dniu 19 stycznia 2019 r., o godz.12.00 w ramach treningu Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania, na obszarze Miasta Jeleniej Góry zostaną uruchomione akustyczne syreny alarmowe poprzez wyemitowanie sygnału „Ogłoszenie alarmu”. 

Pożegnanie Prezydenta Pawła Adamowicza

W sobotę 19 stycznia, w dniu pogrzebu Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, planowane jest – w odpowiedzi na apel prezydentów wielu miast – spotkanie ludzi, którzy czują potrzebę refleksji i wspólnoty, spotkanie na Placu Ratuszowym

Księga kondolencyjna

Na pierwszym piętrze budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sudeckiej wyłożona została księga kondolencyjna dedykowana tragicznie zmarłemu Prezydentowi Gdańska. W sobotę 19 stycznia księga wyłożona będzie na parterze holu przybudówki ratusza w tzw. Domu Siedmiu Mieszczan ...

Informacja dla przedsiębiorców którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018

Wydział Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Jelenia Góra przypomina, przedsiębiorcom którzy prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku, o obowiązku złożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojó

Wizyta w podziemiach i „podróż w czasie” jeleniogórskich pedagogów

W środę 16 stycznia 2019 roku z inicjatywy zarządzających nową atrakcją turystyczną Jeleniej Góry w porozumieniu z Wydziałem Edukacji i Sportu Urzędu Miasta zaproszeni zostali dyrektorzy i nauczyciele jeleniogórskich szkół w niezwykłe miejsce – podziemny szlak turystyczny Time Gates – Bramy Czasu

Polonez Maturzystów 2019-aktualizacja z dnia 16.01.2019

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza jesteśmy zmuszeni odwołać piątkowe wydarzenie. O nowym terminie poinformujemy Państwa w terminie późniejszym. 

 

Ważna informacja dla mieszkańców o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Z dniem 1 stycznia br. na mocy ustawy z lipca 2018 r. o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności następuje przekształcenie ich niejako automatyczne. Niemniej przepisy, dotyczące w Jeleniej Górze ok.

Zaproszenie Prezydenta

Wszystkim, którym są drogie wolność, możliwość wypowiadania się, tolerancja dla rozmaitych poglądów, a przeciwni są przemocy w każdej formie - zapraszam na Plac Ratuszowy w Jeleniej Górze, w miejsce z którego wczoraj wieczorem wysłaliśmy „światełko do nieba” o godz. 20.00.

Komunikat dla klientów Energetyki Centrum

W dniu 17 grudnia ub. r. zapadł wyrok sądowy w sprawie upadłości Energetycznego Centrum S.A. – firmy, która była sprzedawcą energii m.in. na Dolnym Śląsku. Jej klientami było też wielu Jeleniogórzan.

Zaproszenie do współpracy w ramach projektu TRANS³Net

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców oraz instytucje publiczne działające w obszarze innowacji i nowych technologii do dołączenia do tworzonej przez samorząd województwa dolnośląskiego sieci współpracy powstałej w ramach projektu TRANS³Net (Increased effectiveness of transnation

Wiemy już ile, gdzie i kiedy. Bike Maraton 2019 gotowy do jazdy!

Będzie więcej i będzie dłużej. Będą też powroty do miejsc dawno przez Bike Maraton nie odwiedzanych i do takich, w których Bike Maratonu nie było tylko przez chwilę

Program wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r

PFRON przyjął nowe „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 r”.
W 2019 roku będą realizowane następujące obszary Programu:
 

Strony

 

Kalendarz FB